Nieuwsflits

Wensbus gaat rijden naar Reuver

Op veler verzoek van de inwoners van Belfeld

en in goed overleg tussen de Wensbus in Offenbeek en Uw Wijkbus Tegelen, 

is afgesproken dat de Wensbus Offenbeek

inwoners van Belfeld zal vervoeren naar Reuver en omgekeerd.

Inwoners kunnen minimaal een dag van te voren, tussen 9 en 11 uur,  via 06 115 887 91

bij de Wensbus Offenbeek een rit reserveren.

De Wensbus Offenbeek rijdt tussen 8.00 uur en 18.00 uur.

De kosten bedragen € 2,00 p.p. per rit.

Uw Wijkbus Tegelen blijft, zoals ook nu al het geval is,  ritten uitvoeren naar Bosdael.

Algemeen

  • Belastingdienst merkt Stichting Uw Wijkbus vanaf 03 november 2015 aan als algemeen nut beogende instelling ( ANBI)
  • De stichting heeft geen personeel in dienst
  • Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel is: 64475107
  • RSIN nummer: 855681640

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • De heer R.Plum, voorzitter-secretaris
  • Mevrouw C.W.P. Boersma-Kusters, penningmeester
  • De heer W.H.M. Achten
  • De heer E.C.J.J. Lommen
  • De heer J.W.H. Pelzer
  • De heer E.J.M. Maas

Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.