Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • De heer R.Plum, voorzitter-secretaris
  • Mevrouw C.W.P. Boersma-Kusters, penningmeester
  • De heer W.H.M. Achten
  • De heer J.W.H. Pelzer
  • De heer E.J.M. Maas

Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.

© Uw Wijkbus 2015 – 2022